ALGEMENE VOORWAARDEN

1. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMING

Vatana NV
Industrieweg 15
3583 Paal-Beringen
België
+32 (0) 11 450 300

info@vatana.be
www.vatana.be

Handelsregisternummer: 54.349
BTW-nummer: BE 0419 863 015

3. AANBOD EN OVEREENKOMST

3.1 Aanbiedingen met beperkte geldigheidsduur of aanbiedingen onder afwijkende voorwaarden worden nadrukkelijk vermeld bij het aanbod.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

3.3 Het aanbod van de producten en diensten wordt zo volledig en nauwkeurig mogelijk weergegeven op Vatana.eu alsook de afbeeldingen op waarheidsgetrouwe en duidelijke wijze worden getoond aan de consument. Vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend.

3.4 De prijs wordt duidelijk overeengekomen bij elk product/dienst en inclusief belastingen.

4. PRIJS

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s (€) en inclusief BTW.

5. GEBREKEN, KLACHTEN OF GESCHILLEN

5.1 Klachten die niet onderling afgehandeld kunnen worden, zullen naar de geschillenregeling worden verwezen. Deze klachten dienen uiterlijk binnen de in voorziene tijd te zijn voorgelegd aan de ondernemer. De Koper kan steeds via de Geschillen Commissie een klacht indienen. Meer info vindt u hierover op: Online Dispute Resolution.

5.2 Wanneer de Koper een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is Vatana aan deze keuze gebonden. Wanneer Vatana dat wil, zal de Koper binnen vijf (5) weken na een daartoe door Vatana schriftelijk gedaan verzoek, zich schriftelijk dienen uit te spreken of hij/zij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt Vatana de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf (5) weken, dan is zij gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

  • De Koper kan zich steeds richten tot de Europese Online Geschillen Commissie om een gebrek/klacht/geschil aan te kaarten.
  • Klik hier voor het online formulier: Online Dispute Resolution

5.3 De Geschillencommissie doet uitspraak over de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. Haar beslissingen geschieden bij wege van bindend advies.

9. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Uitsluiting garantie:

  • Slijtage tot stand gekomen door verkeerd gebruik, slecht onderhoud of opzettelijke beschadiging van het product
  • Wijzigingen aangebracht aan het product
  • Normale slijtage

9.2 Vatana.eu is niet verantwoordelijk voor de inhoud van internetlinks naar internetsites van derden. Deze dienen louter als informatie geïnterpreteerd te worden.
9.3 Vatana.eu doet haar best om steeds de beste kwaliteit te leveren, toch bestaat de mogelijkheid op fabricagefouten. (Een mankement aan het artikel dat niet ontstaan is door slijtage, onjuist gebruik en/of slecht onderhoud)

10. PRIVACY

10.1 Vatana.eu verzekert altijd de rechten van de Koper. Meer informatie over veiligheid en privacy kan teruggevonden worden in ons privacybeleid.

11. DIVERSEN EN AFWIJKENDE BEPALINGEN

11.1 Vatana is bereikbaar op bovenstaande gegevens van dinsdag tot zaterdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

11.2 Onjuistheden en onvolledigheden op de website vallen niet onder de aansprakelijkheid van Vatana.eu. Deze zullen steeds gecorrigeerd worden na het kenbaar maken.

11.3 Iedere bezoeker van Vatana.eu erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom van de gehele internetsite eigendom zijn van Vatana NV.

11.4 Elke foto of mededeling van informatie op de internetsite is eigendom van Vatana NV en mag niet openbaar gemaakt worden of gekopieerd worden, in eender welke vorm.

11.5 Bij diefstal wordt steeds de politie verwittigd en wordt er een administratieve boete van € 25 aangerekend.

Voor specifieke vragen kan u altijd terecht via het contactmenu.